มองพฤติกรรมของคนผ่านกราฟเพื่อทำเงิน

The Man Money Way ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ผมได้มุ่งมั่นแสวงหาความรู้เหมือนคนทั่วไป ดังเช่นที่ผู้ใหญ่กรอกหู ปลูกฝังให้เราต้องเรียนสูงๆ จะได้มีงานที่ดี เงินเดือนเยอะๆ ชีวิตต่อไปจะไม่ต้องลำบาก พูดง่ายๆก็คือ ไปแสวงหาให้มีความรู้ และนำเอาความรู้นั้นไปทำงานเพื่อแลกเงิน ทบทวนอีกครั้ง กว่าจะได้เงินมาก็ต้องลงทุนทางการศึกษาก่อน จากนั้นจึงค่อยนำความรู้นั้นไปลงมือทำให้เป็นผลงาน เพื่อแลกกับค่าจ้างในรูปแบบของเงิน เรียนให้สูงไว้ ชีวิตจะได้ไม่ลำบาก จนวันหนึ่งชีวิตได้ร่ำเรียนและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)ตามที่หวังไว้ แสวงหาความรู้เพื่อใช้ไปทำงานแลกเงิน จากนั้นนำความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะวิชาพฤติกรรมองค์กร […]

แม้โลกเจริญก้าวหน้าอย่างสุดขีด แต่ยังคงบริหารงานด้วยวิธีการโบราณดังในอดีต

คนถูกแบ่งออกเป็นเกรด เช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของ นับตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ 200 ปีก่อน ระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยนั้น ถูกคิดค้นโดยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคนและสัตว์ จับผู้คนแยกคนออกจากกัน ออกแบบการทำงานของคนทำนองเดียวกันกับเครื่องจักร  แบ่งคุณค่าของคนออกเป็นเกรด เช่นเดียวกับวัตถุ สิ่งของ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อผลิตให้ได้คราวละเยอะๆ แม้บรรดานักคิดเหล่านั้น จะได้ลาจากโลกนี้ไปนานแล้ว แต่รูปแบบการบริหารจัดการคนและองค์กรด้วยวิธีคิดเมื่อ 200 ปีก่อนหาได้สูญหายไปแต่อย่างใด ยังคงสืบสาน ตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน แม้โลกเราจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ตาม     แม้นักคิดจะลาโลกไปแล้ว แต่รูปแบบบริหารจัดการยังคงอยู่ แม้บรรดานักคิดเหล่านั้น จะได้ลาจากโลกนี้ไปนานแล้ว […]

ทำไมต้องประเมินผลงานออกเป็นเกรดต่างๆ

ทำไมต้องแบ่งคนออกเป็นเกรด? เคยคิดไหมครับว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อจ่ายโบนัสหรือปรับค่าจ้างนั้น ทำไมต้องแบ่งออกเป็นเกรดต่างๆด้วย ตอบชัดๆว่า ไม่รู้ซิ ก็ทำตามกันมาตั้งแต่ปีมะโว้โน่น และเห็นที่ไหนๆก็ทำกันแบบนี้ แม้แต่ตอนที่เป็นนักเรียน เป็นนักศึกษา ก็ถูกประเมินผลการเรียนเป็นเกรดๆกันทั้งนั้น     การประเมินผลงานต้องเป็นรูประฆังคว่ำ เพราะนักวิทยาศาสตร์คนไหนก็ไม่รู้บอกว่า ความดี ความเก่งของมนุษย์เราจะต้องออกมาในรูประฆังคว่ำ คือ ผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยม 10% ผลงานระดับกลางค่อนไปทางดีเยี่ยม 40% ผลงานระดับกลางค่อนไปทางแย่ 40% ผลงานแย่ 10% […]

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.

Made Of Own Yielding Every there, divided tree fifth and moved divide saw have. Creeping from, fourth fourth green third good from green. Day earth moving you’re […]


บทความด้านพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรSearch